یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آخرین خبرها
خانه / بایگانی نویسنده: Modir (برگه 3)

بایگانی نویسنده: Modir

اطلاعیه واگذاری انشعاب آب

مالکین محترم  مجتمع تجاری و اداری بوستان

در اجرای مصوبه مجمع عمومی مورخ ۹۴/۵/۴ مقرر است به تعدادی از مالکین متقاضی، انشعاب آب واگذار گردد. لذا از مالکین محترم تقاضا میگردد درخواست های خود را تا پایان مرداد ماه بصورت کتبی به دفتر هیئت مدیره ارائه و رسید دریافت نمایند.

30

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره با حضور آقایان مقدم، نصرپور، مهرانی، ورامینی، علی شاهی، باقرزاده، میرافضلی در تاریخ ۹۴/۵/۱۰ ساعت ۸ صبح روز شنبه برگزار گردید. ضمناً آقایان کریمی، یعقوبی و حسین فرد در جلسه حضور نداشتند.

گزارش مدیرعامل جناب آقای ورامینی درباره مسائل و رویدادهای جاری مجتمع تجاری و اداری بوستان به شرح ذیل مطرح گردید:

 1. توضیحات در مورد مجمع و بررسی هزینه ها و دستاوردهای این مجمع و مقایسه آن با مجامع قبلی
 2. مطرح کردن نامه های دریافتی از شهرداری و نحوه پاسخ گویی به آنها
 3. هیئت مدیره از پرسنلی که در بهتر انجام شدن مجمع عمومی همکاری کرده بودند تشکر و قدردانی به عمل آورد.

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره با حضور آقایان نصرپور، مهرانی، مقدم، ورامینی، علی شاهی، باقرزاده، میرافضلی در تاریخ ۹۴/۴/۲۲ ساعت ۸ صبح روز دوشنبه برگزار گردید. ضمناً آقایان کریمی، یعقوبی و حسین فرد در جلسه حضور نداشتند.

گزارش مدیرعامل جناب آقای ورامینی درباره مسائل و رویدادهای جاری مجتمع تجاری و اداری بوستان به شرح ذیل مطرح گردید:

۱-برنامه ریزی در مورد تشکیل مجمع عمومی مورخ ۹۴/۵/۴ آغاز گردیده و در دست اقدام می باشد.

۲-مطالبات مرخصی کارکنان برای سال ۱۳۹۳ کاملا پرداخت گردید.

۳-در مورد تکمیل سیستم اعلام و اطفا حریق مکاتبات لازم با شهردار منطقه ۵ و سازمان آتش نشانی انجام شده و مرتباً پیگیری می شود.

۴-اظهار نامه مالیات بر در آمد سال ۱۳۹۳ انجام شده و برای تایید نهایی امروز به اداره مالیات غرب ارسال گردید.

بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره

بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره با حضور آقایان ۱-مقدم ۲-ورامینی ۳-میرافضلی ۴-نصرپور ۵-علیشاهی ۶-منشی ۷-باقرزاده در تاریخ ۹۴/۴/۹ ساعت ۸ صبح برگزار گردید. ضمناً آقایان ۱-کریمی ۲-حسین فرد ۳-یعقوبی در جلسه حضور نداشتند.

گزارش مدیرعامل جناب آقای ورامینی درباره مسائل و رویدادهای جاری مجتمع تجاری و اداری بوستان به شرح ذیل مطرح گردید:

 1. مراحل اولیه حسابرسی اسناد مالی سال ۱۳۹۳ به پایان رسیده و گزارش نهائی آن در شرف صادر شدن است .
 2. نصب ترمزگیر روی پله های مجتمع بوستان در حال اجرا است .
 3. پیگیریهای لازم برای اجاره محل برگزاری مجمع عمومی مورخ ۹۴/۵/۴ در باغ لاله واقع در چهار راه عدل
 4. آماده سازی محل نصب تابلو اصلی تبلیغات روی سردرب مجتمع

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره با حضور آقایان ۱-مقدم ۲-ورامینی ۳-میرافضلی ۴-نصرپور ۵-علیشاهی             ۶-منشی ۷-باقرزاده برگزار گردید. ضمناً آقایان ۱-کریمی ۲-حسین فرد ۳-یعقوبی در جلسه حضور نداشتند.

گزارش مدیرعامل جناب آقای ورامینی درباره مسائل و رویدادهای جاری مجتمع تجاری و اداری بوستان به شرح ذیل مطرح گردید:

 1. صحبت در مورد تغییر پیمانکار جدید برق و فعالیتهای این شرکت در کل کشور
 2. شروع فعالیت گشت ارشاد داخلی که توسط انتظامات انجام میشود.
 3. روند اجرایی پروژه سرویس بهداشتی
 4. واریز شارژ فروشگاه شهروند برای سه ماه اول سال ۹۴

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره با حضور آقایان ۱-مقدم ۲-ورامینی ۳-میرافضلی ۴-نصرپور ۵-علیشاهی ۶-منشی ۷-باقرزاده و میهامانان ویژه جناب آقای مهندس همایون پور و جناب آقای مومنی مسئول روابط عمومی برگزار گردید. ضمناً آقایان ۱-کریمی ۲-حسین فرد ۳-یعقوبی در جلسه حضور نداشتند.

گزارش مدیرعامل جناب آقای ورامینی درباره مسائل و رویدادهای جاری مجتمع تجاری و اداری بوستان به شرح ذیل مطرح گردید:

 1. عقد قرارداد تابلوهای تبلیغاتی با شرکت LG
 2. بحث در مورد تابلوهای تبلیغاتی برای راهنمایی بهتر مشتریان و شروع استعلام های لازم از شرکت های مختلف
 3. گزارش جلسات برگزار شده با مردم بصورت گروهی در ماه های گذشته
 4. تکمیل روند اجرایی راهروهای اداری تا ۹۰% که هفته آینده تغییرات کلی صورت می گیرد
 5. شروع کار بازسازی سرویس های بهداشتی رینگ مرکزی
 6. پیگیری جدی انتخاب شرکت برای آسفالت نمودن پارکینگ
 7. گزارش ویژه جناب آقای مهندس همایون پور از رویدادهای بخش فنی مجتمع و برنامه های سال جاری

 

آگهی مناقصه

مجتمع تجاری و اداری بوستان در نظر دارد سطح کف پارکینگ خود را به مساحت ۱۵۰۰۰ مترمربع آسفالت نماید. لذا شرکتهای واجد شرایط می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی در ساعات اداری، به دفتر فنی مهندسی مجتمع بوستان واقع در تهران-میدان پونک مراجعه نمایند.

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره با حضور آقایان ۱-مقدم ۲-منشی ۳-ورامینی ۴-علیشاهی ۵-دکترنصرپور            ۶-میرافضلی ۷-باقرزاده برگزار گردید. ضمناً آقایان ۱-کریمی ۲-حسین فرد ۳-یعقوبی در جلسه حضور نداشتند.

گزارش مدیرعامل جناب آقای ورامینی درباره مسائل و رویدادهای جاری مجتمع تجاری و اداری بوستان به شرح ذیل مطرح گردید:

۱-موضوع صورتجلسه عوارض شهرداری

۲-جلسات اطلاع رسانی به مالکین

۳-توافق انجام شده با مدیریت شهروند برای دریافت شارژ سال ۹۴

۴- روند فعالیتهای اداری و عمرانی  راهروهای اداری

۵-شروع به کار سرویس بهداشتی در رینگ مرکزی

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره با حضور آقایان ۱-مقدم ۲-منشی ۳-ورامینی ۴-علیشاهی ۵-دکترنصرپور           ۶-میرافضلی ۷-باقرزاده و میهمانان ویژه این جلسه جناب آقای حیدری، شکاری و مومنی برگزار گردید. ضمناً آقایان       ۱-کریمی ۲-حسین فرد ۳-یعقوبی در جلسه حضور نداشتند.

گزارشات مدیرعامل جناب آقای ورامینی درباره مسائل و رویدادهای جاری مجتمع تجاری و اداری بوستان

 • حضور در مجتمع برای اجرای تغییرات در قسمت ورودی اردیبهشت
 • مذاکره با واحدهای اداری جهت تغییرات و همیاری در قسمت اداری
 • آگهی استخدام نیروی انتظامات برای شیفت شب و تغییرات در سطوح مختلف انتظامات
 • رفع مشکلات پارکینگ و تماس هایی که با ۱۲۴ انجام میشود و همچنین پیگیری جواز کسب
 • معرفی جناب آقای مومنی بعنوان مسئول روابط عمومی و توضیحات ایشان