یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آخرین خبرها
خانه / برگه

مواد غذایی

نام فروشگاه: جلیلی

نوع فعالیت: توریغ غذای خانگی

مدیریت: ناصر جلیلی

تلفن: ۴۴۴۹۹۸۵۱

آدرس: بازارچه شبنم، پلاک ۱۴۹B