یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آخرین خبرها
خانه / برگه

بانکها

بانک ها و دستگاه های خود پرداز موجود در مجتمع تجاری اداری بوستان

بانکهای مستقر در مجتمع تجاری اداری بوستان به شرح زیر است:

اقتصاد نوین – پارسیان  –  پاسارگاد – تجارت – شهر – صادرات  – ملت –  ملی

و نیز دستگاه های خود پرداز بانکهای اقتصاد نوین ، انصار، سامان قادر به برطرف کردن نیازهای بانکی هم وطنان عزیز می باشد.

b-eqtesadواقع در : درب C1 -انتهای راهروی C1

b-melatواقع در : درب C1 ابتدای راهروی C1

b-meliواقع در : ورودی درب اصلی A – راهروی شهروند

b-parsianواقع در : درب C1 -ابتدای راهروی C1

b-pasargadواقع در : طبقه دوم رینگ مرکزی بوستان

b-shahrواقع در : ورودی درب اصلی A، پلاک ۱۵۵-۱۵۷

تلفن: ۴۴۴۹۹۲۷۵

b-tejaratواقع در : ورودی درب C1 – طبقه دوم بازارچه یاس

b-saderatواقع در : ورودی درب C2 – داخل محوطه