یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آخرین خبرها
خانه / برگه

طلا و جواهر

نام فروشگاه: برلیان ۲

نوع فعالیت: جواهری و ساعت

مدیریت: شهرام کریمی

تلفن: ۴۴۴۹۸۴۴۹

آدرس: بین بازارچه شبنم و درب A پایین، پلاک ۱۵۲B

 

نام فروشگاه: پرنس

نوع فعالیت: جواهری

مدیریت: عباس احمدی

تلفن:۴۴۴۹۸۷۲۴

آدرس: انتهای بازارچه شبنم، بین درب اصلی AوB، پلاک ۱۴۷

 

نام فروشگاه: گالری فرهاد

نوع فعالیت: طلا فروشی

مدیریت: فرهاد آزادی

تلفن: ۴۴۴۹۸۵۳۵

آدرس: بازارچه شبنم یکم واحد ۸۳۴

 

نام فروشگاه: آفاق

نوع فعالیت: طلا فروشی

مدیریت: جلال آفاق زاده

تلفن: ۴۴۴۱۱۵۷۰

آدرس: بازارچه شبنم یکم واحد ۸۳۳

 

نام فروشگاه: پیوند

نوع فعالیت: طلا فروشی

مدیریت: نعیم بوشهری پور

تلفن: ۴۴۴۹۹۴۸۴

آدرس: راهرو شبنم یکم واحد ۸۵۱

 

نام فروشگاه:  باقری 

نوع فعالیت: طلا فروشی

مدیریت: سید علی باقری

تلفن: ۴۴۴۹۸۷۷۹

آدرس:  راهرو شبنم یکم واحد ۸۴۱

 

نام فروشگاه: رنجبر

نوع فعالیت: طلا فروشی

مدیریت: غلامرضا رنجبر

تلفن: ۴۴۴۹۸۰۸۶

آدرس:  راهرو شبنم یکم واحد ۸۴۰

 

نام فروشگاه: درسا

نوع فعالیت: طلا فروشی

مدیریت: مرتضی پورفرید

تلفن: ۴۴۴۹۸۶۶۶

آدرس: راهروی شبنم۱، پلاک ۸۳۷

 

نام فروشگاه: ضیائی

نوع فعالیت: طلا فروشی

مدیریت: اردشیر ضیائی

تلفن: ۴۴۴۸۲۰۵۶

آدرس: بازارچه شبنم یکم، پلاک ۸۴۶