یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آخرین خبرها
خانه / برگه

متفرقه

نام فروشگاه: بوستان

نوع فعالیت: عطاری

مدیریت: داود رحیمی

تلفن: ۴۴۴۹۹۸۵۷

آدرس: بازارچه شبنم، پلاک ۱۶۰B

 

نام فروشگاه: هف شهر

نوع فعالیت: کالای خواب

مدیریت: بابک حوری پور

تلفن: ۴۴۴۹۸۵۱۷

آدرس: بازارچه گلایل، پلاک ۱۱۵

 

نام فروشگاه: ترمه

نوع فعالیت: پاچه سرای

مدیریت: رامین قمری

تلفن: ۴۴۴۹۸۴۷۹

آدرس: بازارچه شقایق، پلاک ۴۱

 

نام فروشگاه: عادل

نوع فعالیت: پرده سرای

مدیریت: سید محمود میرافضلی

تلفن: ۴۴۴۹۹۸۰۹

آدرس: بازارچه یاس، پلاک ۹۶

 

نام فروشگاه: سناتور

نوع فعالیت: گالری ساعت

مدیریت: محمد صادق واحدیان

تلفن: ۴۴۴۹۸۵۲۷

آدرس: بین بازارچه شبنم و درب A پایین،پلاک ۱۵۰

 

نام فروشگاه: امیر

نوع فعالیت: عکاسی

مدیریت: صمد اقبال

تلفن: ۴۴۴۹۸۵۰۲

آدرس:  بازارچه گلایل، پلاک ۱۳۱

 

نام فروشگاه: قندهاری

نوع فعالیت: عکاسی و فیلمبرداری

مدیریت: قاسمعلی قندهاری

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۱۲۱۸-۴۴۴۹۸۶۷۴

آدرس: طبقه اول، راهرو ایمان، پلاک ۵۴۴B

 

نام فروشگاه: پانیک

نوع فعالیت: سعید ولی

مدیریت: فروش عینک

تلفن: ۴۴۴۹۸۵۲۹

آدرس:  کنارپله برقی، درب A، پلاک ۱۶۱

 

نام فروشگاه: مهرزاد

نوع فعالیت: فروش عینک و تعمییرات

مدیریت: مهرزاد پهلوانی

تلفن: ۴۴۴۹۸۶۴۵

آدرس: بزارچه شقایق،پلاک ۳۰

 

نام فروشگاه: گالری ساعت سوییس

نوع فعالیت: فروش ساعت و تعمییرات

مدیریت: اکبر پورایمان

تلفن: ۴۴۴۹۸۰۷۴

آدرس: راهرو شهروند، پلاک ۹۴۶

 

نام فروشگاه: مونت پلانک

نوع فعالیت: فروش عینک

مدیریت: سبحان ابراهیمی مشتاق

تلفن: ۴۴۴۹۹۷۴۹

آدرس: بازارچه یاس، پلاک ۹۲C

 

نام فروشگاه: نگار

نوع فعالیت: لوازم التحریر، هنری و اداری

مدیریت: آزاده میرزابیگی

تلفن: ۴۴۴۹۸۷۰۳

آدرس: دور رینگ اول، پلاک ۲۱۵