یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آخرین خبرها
خانه / برگه

مدیریت مجتمع

رییس هیات مدیره : جناب آقای حاج محمود مقدم

نایب رئیس هیأت مدیره : جناب آقای مهدی میرافضلی

خزانه دار : جناب آقای دکتر حمید نصرپور

۱-جناب آقای مجید علیشاهی

۲- جناب آقای مهران منشی

۳- جناب آقای علی مسلمی

۴- جناب آقای جاهید سلیمی

۵- جناب آقای سیاوش باقرزاده

۶-جناب آقای عباس رحمت زاده